ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ {ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022}

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ {ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022}

   Η υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eprotocol.uoa.gr

από 1/10/2022 έως και 11/10/2022

    Αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:  Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με κωδικούς TAXIS NET > Νέα αίτηση > 13. Αίτηση Yποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή > Συμπλήρωση στοιχείων >  Η ανάρτηση δικαιολογητικών όπου δεν υπάρχει κόκκινος αστερίσκος ΔΕΝ είναι υποχρεωτική > Προεπισκόπηση > οριστική υποβολή. Ασφαλής φύλαξη του αριθμού πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποψηφιότητάς σας.

Σημ.: Η αίτηση και η πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα αρχείο.

     Χρήσιμο λογισμικό: Εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία .pdf πριν την ανάρτησή τους στο σύστημσ προτείνουμε τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας https://www.ilovepdf.com/ > merge pdf (για ενοποίηση) ή > compress .pdf (για μείωση μεγέθους). Ομοίως στην περίπτωση φωτογραφιών και εικόνων https://www.iloveimg.com/.

Σχετικά έγγραφα:

  ΑΙΤΗΣΗ εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ερευνητικής Πρότασης είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος

https://www.soctheol.uoa.gr/researchers/

   Πληροφορίες: Β. Κωστοπούλου (Τηλ.: +30 210 727 5874), δια ζώσης συνεργασία κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00, κατόπιν συνεννοήσεως.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος