ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ BIPS-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

Νέα μαθήματα BIPs-Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  του <https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis> CIVIS  <https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis>, προσφέρει και τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, τη δυνατότητα στους φοιτητές  του να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVISCourses", όπως τα «Blended Intensive Programs» και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή όλων των φοιτητών των ιδρυμάτων-μελών του CIVIS, στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blendedmobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα //CIVIS//εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs "Blended Intensive Programs"

Ποιους αφορούν:Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων Αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)

Προθεσμία υποβολής β' κύκλου: Αιτήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2023 - Τα "Blended Intensive Programs (BIPs) "είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο Πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

- Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.- Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούνστις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS https://civis.eu/en/activities/civis-hubs. Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs,άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS(CIVIS HUBS):

- Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

- Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική κληρονομιά

- Υγεία

- Βιώσιμες Πόλεις, Χώροι, Κινητικότητα

- Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 39 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν  διάφορα επιστημονικά πεδία!

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, επισυνάπτεται αρχείο με τις πληροφορίες του εκάστοτε μαθήματος. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις, όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS(civis.eu <https://civis.eu/en>) στην κατηγορία CIVIS Courses <https://civis.eu/en/civis-courses>.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο:Q&AonBlendedIntensiveProgrammes <https://civis.eu/en/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info-civis@uoa.gr <mailto:info-civis@uoa.gr>& sanikopoulou@uoa.gr.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

BIPs 2023 Announcement-Main campaign 15 September- 31 October 2023